پرداخت توسط کلیه کارت های شبکه شتاب
مبلغ : ریال
نام پرداخت کننده :   *
ایمیل :   *
شماره موبایل :   *
توضیحات :   *

نام دروازه پرداخت : ایشاپ شارژ

نام پذیرنده : ابوالفضل رحیمی

شماره حساب : 4936873446 بانک ملت

شماره کارت : 6104337977669538

ایمیل : info@eshopsharj.ir

آدرس وب سایت : www.eshopsharj.ir